Els i les nostres 
Donants

Donants d'òvuls

Realitzem els tractaments amb òvuls en fresc, sense congelar:

La donant i la pacient es sincronitzen per no haver de congelar-los.

El ginecòleg escull a la millor donant, té accés a les seves fotografies, al seu historial acadèmic i aficions i a la seva fertilitat en donacions prèvies.

Els resultats pel que fa a les taxes d’embaràs depenen fonamentalment de la qualitat dels òvuls, del semen, del laboratori de Fecundació In Vitro i de l’equip assistencial. A partir de 4 òvuls, generalment el que s’aconsegueix és que quedin el nombre màxim d’embrions congelats.

Mostres de la més alta qualitat pel que fa a criteris de concentració, mobilitat i morfologia dels espermatozous.

L’assignació la realitza el ginecòleg tenint accés a fotografies del donant, al seu historial acadèmic i aficions i a la seva fertilitat en donacions prèvies.

Donants no-anònims / coneguts

Si desitges fer el teu tractament amb donants d’òvuls o semen no-anònims / coneguts, demana’ns més informació. Has de saber que no ho farem a Espanya perquè la llei no ho permet. Et remetrem a una clínica d’un altre país.